เกี่ยวกับเรา

ความสำเร็จของคุณ คือ เป้าหมายของเรา

เราให้บริการเช่าและจำหน่าย เครื่องโหวตคะแนน เครื่องตอบคำถาม [Clickers]

จาก Turning Technologies (USA)

Turning Technologies ได้พัฒนาอุปกรณ์และระบบช่วยการสอนเพื่อให้การสอนนั้นๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด วัดผลผู้เรียนได้ทันที เครื่องมือที่เราออกแบบนั้น ใช้งานง่าย ช่วยให้การถามคำถามและการรวบรวมผลคำตอบ ทำได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังแสดงผลเป็นกราฟสถิติ ตีความได้ง่ายด้วย  

Turning Technologies is passionate about creating educational technologies designed to enhance all learning environments and produce real results. Our portfolio of learning tools is designed to inspire achievement each and every day. Easy-to-use solutions enable you to ask questions, and gather feedback while providing valuable data to engage, monitor and measure learning progress. We support the entire assessment process guiding you through the creation of material, presentation of content and in-depth reporting to track success.รับประกันความพึงพอใจ
ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในความสำเร็จของท่าน
Satisfaction Guarantee
We are committed to your success.
Powered by MakeWebEasy.com